Sala gran
100 persones

La barra
20 persones

Sala mitjana
50 persones

Sala petita
25 persones

Sala carguero
14 persones